På Fennica Gehrmans engelskspråkiga hemsida hittar du bl.a. följande helheter:

Web shop leder till webbutiken där du kan hitta alla våra utgåvor, också pdf-filer och andra digitala utgåvor.

About us -sidan listar våra detaljerade kontaktuppgifter, våra representationer i utlandet och uppgifter om vårt förlag och våra hundraåriga rötter.

På Publications-avdelningen presenteras de senaste notpublikationerna samt uppgifter om våra återförsäljare i olika länder. Där kan du också se hurudant material kring Colourstrings-metoden vi har publicerat och läsa mera om metoden.

På Composers & Works kan du lyssna på ljudexempel, bläddra i verkförteckningar samt bekanta dig med partitur. Listan på tonsättare representerar ett urval av de tonsättare, vars verk finns såväl i webshopen som i vår hyreskatalog. Alla verk som vi förlägger finns dock att få som t.ex. arkivkopior.

Via Hire materials -avdelningens sökfunktioner kan du söka hyresmaterial till ensemble- och orkesterverk. Verk, som kräver mer än 5 exekutörer för att framföras, är huvudsakligen hyresmaterial – verk för mindre kombinationer finns till salu i vår webhandel. Det finns dock undantag: körnoter är huvudsakligen material som är till salu, och vi säljer också stämmor och partitur till vissa orkesterverk.

På Newsletters-sidan kan du läsa vårt senaste engelskspråkiga informationsblad Highights, läsa artiklar, som publicerats i tidigare blad (Archive), lyssna på ljudexempel samt söka tilläggsmaterial om ämnen i det senaste bladet.

Om Fennica Gehrman

Fennica Gehrman Oy Ab är det ledande finländska musikförlaget och dotterbolag till Gehrmans Musikförlag Ab i Sverige. Vår förlagskatalog täcker bl.a. Edition Fazers, Warner/Chappell Music Finlands och Edition Love’s kataloger med seriös musik, och vi knyter aktivt också nya förlagsavtal.

I vårt sortiment finns finländsk och estnisk konstmusik, allt från Tulindberg och Sibelius ända till Einojuhani Rautavaara, Kalevi Aho och Lotta Wennäkoski. Vi publicerar också körmusik, sångsamlingar och pedagogiskt material, bl.a. böcker som hänför sig till Colourstrings-metoden. Noter kan inhandlas via vår webhandel, som upprätthålls av Kirjavälitys, och de kan också beställas via musikaffärer, bl.a. Ostinato eller F-musiikki. I webhandeln finns ett brett urval av publikationer representerade. Om du inte finner de noter du önskar, tag då kontakt med tuotanto(at)fennicagehrman.fi där du kan beställa arkivkopior.