Lotta Wennäkoski: Om fotspår och ljus

Date: 20.04.2023
Concert hall in Helsingborg, Helsingborg, SE
Performer: Helsingborg Symphony Orchestra
Conductor: Emilia Hoving