Lotta Wennäkoski: Hele

Date: 27.04.2023
Kerkkä, Ranua, FI
Performer: Lapland Chamber Orchestra
Conductor: Olari Elts